femalemalefemalemaleoverall
 controlmutantcontrolmutant   
 n=7n=7n=4n=4   
 median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
p-valuep-valuep-value
Heart Rate [bpm]759
[734 , 776]
740
[712 , 773]
737
[730 , 744]
768
[762 , 777]
0.6850.0290.508
Heart Rate Variability [bpm]15.7
[6.8 , 20.6]
15.1
[12.3 , 35.4]
13.1
[10.5 , 14.7]
3.7
[3 , 5]
0.710.0570.606
RR [ms]79.1
[77.5 , 81.8]
81.1
[77.6 , 84.7]
81.5
[80.6 , 82.2]
78.2
[77.3 , 78.8]
0.6440.0290.529
PQ [ms]22.4
[20.9 , 22.9]
19.1
[15.1 , 23.9]
22.6
[20.5 , 24.6]
23.4
[21.3 , 24]
0.4690.9710.595
PR [ms]28
[26 , 30]
24
[22 , 30]
29
[27 , 31]
29
[28 , 29]
0.5970.8860.569
QRS [ms]9
[9 , 10]
10
[8 , 10]
10
[10 , 10]
10
[10 , 10]
111
QT [ms]37
[36 , 38]
40
[39 , 42]
38
[38 , 40]
39
[37 , 40]
0.06410.117
ST [ms]29
[27 , 29]
31
[30 , 34]
30
[29 , 31]
30
[28 , 32]
0.0510.115
QTc [ms]42
[41 , 42]
45
[44 , 46]
42
[42 , 44]
44
[42 , 46]
0.070.7430.07
QT dispersion [ms]18
[16 , 21]
20
[18 , 22]
20
[16 , 20]
17
[14 , 22]
0.4710.9710.616
QTc dispersion [ms]20
[19 , 22]
23
[20 , 24]
22
[18 , 23]
19
[16 , 24]
0.4660.9710.571
mean SR amplitude [mV]0.14
[0.08 , 0.18]
0.18
[0.07 , 0.21]
0.33
[0.28 , 0.54]
0.79
[0.38 , 1.45]
10.20.663
mean R amplitude [mV]0.09
[0.04 , 0.1]
0.1
[0.04 , 0.12]
0.18
[0.16 , 0.34]
0.38
[0.23 , 0.79]
0.8260.1710.594