femalemalefemalemaleoverall
 controlmutantcontrolmutant   
 n=9n=4n=9n=6   
 median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
p-valuep-valuep-value
Heart Rate [bpm]792
[771 , 800]
778
[686 , 786]
767
[737 , 782]
758
[739 , 779]
0.5220.8880.338
Heart Rate Variability [bpm]6
[4.6 , 9.9]
15.9
[12.4 , 66]
4.8
[4.5 , 7.2]
3.2
[3 , 3.4]
0.2740.0070.129
RR [ms]75.8
[75 , 77.8]
77.2
[76.4 , 102.3]
78.3
[76.7 , 81.4]
79.2
[77 , 81.3]
0.480.8880.314
PQ [ms]18.5
[17.1 , 20]
21.9
[19.1 , 29.1]
19.2
[18.9 , 20.2]
22
[20.4 , 25.1]
0.1360.050.01
PR [ms]24
[23 , 25.7]
28
[25.8 , 35]
24.2
[23.9 , 25]
27.9
[26.5 , 30.6]
0.0830.0190.002
QRS [ms]9.4
[9.1 , 9.5]
10
[9.8 , 10.5]
9
[8.5 , 10]
9.7
[9.3 , 10]
0.2290.1780.074
QT [ms]37.5
[36.8 , 38]
38.5
[37.2 , 51.8]
38
[37 , 39]
39
[38 , 40.6]
0.410.4340.146
ST [ms]28
[28 , 29]
29
[27.5 , 42]
29
[29 , 30.9]
29.8
[28.2 , 30.9]
0.7370.8890.731
QTc [ms]42.5
[42 , 44]
44
[43 , 52]
42
[41 , 44.9]
44
[43.2 , 44.8]
0.4410.5880.268
QT dispersion [ms]19
[17 , 20]
21.5
[18.8 , 48.5]
23.5
[21.5 , 24.5]
19.8
[18.4 , 23]
0.2140.2930.714
QTc dispersion [ms]21.7
[19 , 22]
24.5
[22 , 47.8]
26.3
[24.7 , 27.5]
22
[21.2 , 26]
0.050.2590.547
mean SR amplitude [mV]0.27
[0.23 , 0.71]
0.24
[0.2 , 0.52]
0.41
[0.19 , 0.57]
0.81
[0.2 , 1.55]
10.4730.547
mean R amplitude [mV]0.19
[0.14 , 0.45]
0.16
[0.14 , 0.34]
0.23
[0.18 , 0.33]
0.54
[0.13 , 1]
0.940.6290.733