femalemalefemalemaleoverall
 controlmutantcontrolmutant   
 n=12n=8n=14n=8   
 median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
p-valuep-valuep-value
Heart Rate [bpm]793
[778 , 810]
791
[788 , 804]
771
[763 , 783]
766
[750 , 772]
0.6640.4710.754
Heart Rate Variability [bpm]5.2
[4.7 , 9.5]
12.9
[7.1 , 14.2]
4.8
[3.2 , 9.4]
3.6
[3 , 5]
0.0450.4110.534
RR [ms]75.7
[74.1 , 77.2]
75.8
[74.6 , 76.1]
77.8
[76.6 , 78.6]
78.3
[77.8 , 80]
0.7480.4110.823
PQ [ms]20.6
[17 , 23.8]
20.3
[19.9 , 20.9]
22.4
[21.1 , 23.1]
21.8
[20.7 , 23]
0.8660.8280.677
PR [ms]27.3
[23.4 , 29.1]
26.2
[25.9 , 26.9]
28.1
[26.9 , 29.2]
28.1
[26.6 , 29.7]
0.6640.7510.734
QRS [ms]10.1
[9.3 , 10.5]
9.4
[8.9 , 9.9]
9.6
[9.4 , 9.8]
9.9
[9.6 , 10.2]
0.230.3290.734
QT [ms]37.9
[36.8 , 39.6]
37.5
[36 , 38.5]
38.3
[37.4 , 39.2]
40.3
[35.2 , 40.5]
0.5840.5810.944
ST [ms]27.8
[27 , 29.2]
28.1
[26.7 , 29.9]
28.7
[28.2 , 30.1]
30.5
[25.7 , 31.3]
10.7510.974
QTc [ms]43.5
[42.8 , 44.8]
43.2
[41.8 , 44.3]
43.3
[42.4 , 44.5]
44.9
[40.4 , 45.7]
0.6380.7510.944
QT dispersion [ms]17.5
[13.5 , 22.2]
21.5
[16.4 , 24.4]
20.8
[17.2 , 22.9]
18.2
[13.4 , 22.4]
0.2290.3920.853
QTc dispersion [ms]19.9
[16.3 , 25.9]
25.2
[18.3 , 28.5]
23.1
[19.9 , 24.6]
20.6
[15.2 , 25.4]
0.1570.4020.71
mean SR amplitude [mV]1.05
[0.57 , 1.3]
1.08
[0.84 , 1.23]
0.62
[0.46 , 1.37]
0.56
[0.35 , 0.79]
0.720.5580.734
mean R amplitude [mV]0.68
[0.39 , 0.84]
0.66
[0.48 , 0.8]
0.4
[0.32 , 0.94]
0.32
[0.23 , 0.5]
0.8650.4510.649