femalemalefemalemaleoverall
 controlmutantcontrolmutant   
 n=22n=7n=24n=8   
 median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
median
[25%, 75%]
p-valuep-valuep-value
Heart Rate [bpm]778
[767 , 799]
744
[735 , 775]
764
[749 , 781]
768
[765 , 772]
0.080.6010.285
Heart Rate Variability [bpm]12.6
[4.8 , 22.2]
18.9
[10.6 , 23.2]
9.1
[4.2 , 11.4]
3.5
[3 , 7.1]
0.6440.0760.39
RR [ms]77.1
[75.1 , 78.2]
80.7
[77.4 , 81.7]
78.5
[76.8 , 80.1]
78.1
[77.7 , 78.5]
0.0860.6160.293
PQ [ms]20.9
[18.2 , 23]
24.6
[24.4 , 24.9]
23.5
[22.2 , 25]
21.1
[17.7 , 23.2]
0.0040.1210.437
PR [ms]27.1
[24.8 , 29]
30.8
[30.2 , 30.9]
29.8
[27.5 , 30.7]
26.9
[22.6 , 29.1]
0.0020.1110.418
QRS [ms]9.9
[9.4 , 10.3]
9.8
[9.5 , 10.1]
9.6
[8.9 , 10.2]
9.5
[9.3 , 9.8]
0.8130.8390.931
QT [ms]38.9
[37.4 , 40.3]
40.3
[39.4 , 41.5]
39.1
[37.1 , 40.2]
36.9
[35.8 , 38.4]
0.1690.170.964
ST [ms]29.6
[27.9 , 30.8]
31.3
[29.5 , 32.1]
30.2
[28.2 , 31.6]
27.9
[26.9 , 29.7]
0.1850.1210.846
QTc [ms]44.2
[42.2 , 46.2]
45.1
[43.2 , 46.6]
44
[42.2 , 45.6]
41.5
[40.4 , 43.4]
0.6090.1110.526
QT dispersion [ms]18.2
[16.8 , 22.9]
18.5
[17 , 19.8]
18.8
[16.5 , 21.9]
21.2
[20.4 , 22.9]
0.930.2150.418
QTc dispersion [ms]20.8
[18.2 , 26.2]
20.8
[18.7 , 21.8]
20.9
[18.8 , 25.3]
24.1
[22.4 , 25.9]
0.6720.2030.526
mean SR amplitude [mV]1.18
[0.54 , 1.57]
1.45
[0.81 , 1.88]
0.84
[0.57 , 1.39]
1.4
[1.05 , 1.8]
0.2540.1220.067
mean R amplitude [mV]0.81
[0.35 , 1.08]
1.21
[0.56 , 1.27]
0.63
[0.4 , 0.96]
1.18
[0.66 , 1.25]
0.1850.0840.034